референцпарақ

Техникалық-экономикалық негізінде референцпарақ

Қарагандыда шахтаның көлбеу оқпандарын ұңғылау жоспарланып отыр. Бұл мұнан былай тас көмір қазба байлықтарын жеткілікті меңгеруге мумкіншілік береді.

ұңғылау кезінде төрттік  шөгінділердің жоғарғы сулы қабаттары, Шерубай-Нұра және Сокыр өзендерімен байланысты құмдақ, құм және қиыршық тастары киындыктар тугызады.

ШАХТБАУ Қазақстан ЖШС-гі осы кен қабаттарын кесіп өту мумкіншілігі мен технологиясын, әсіресе «жердің қатты қабығындағы қабырға» әдісі дәл көрсетілген.

Сонымен катар, көмір қыртысының тереңдігіне дейін көлбеу оқпанын ұңғылау технологиясы бойынша өзіміздің ойымызды білдіреміз.

Техникалық-экономикалық негізінде референцпарақ

ШАХТБАУ Қазақстан ЖШС-гі 05.2008ж. шартына сәйкес, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысында, жарықта диаметрі 8м және тереңдігі 1507м скиптік оқпан жобасын сақадай сай құрылысын өңдеуде.

 

Техникалық-экономикалық негізінде референцпарақ

Екі оқпанды байланыстыру -480м горизонтында орналасқан (шамамен 900м жер денгейінің түбінен) жалпы ұзындығы 3,8км квершлагты ұңғылау ретінде жүзеге асырылады. Шарт бойынша жалпы ұңғылау аймағының ұзындығы 4.150м, ол 3.200м квершлагтан, 600м жол айрығы, 350м көлденең штректерден құралған.

Кен шығатын жер метаморфиялық процестердің әсерінен пайда болған тау жыныстарының ултранегізгі кешенінде орналасқан.

Кен шығатын жер метаморфиялық қайта құрылған ултранегізгі кешенінің аумағында орналасқан. Жер бетіне жақын тұрган угілу аумағы, амфиболиттерден, тереңдеу серпентиниттерден кұралған.

Квершлагты ұңғылау бұрғылау-жарылыс әдісі рельстік тасып шығару аркылы іске асырылады. Штректі көтеру 0,4% болады.